Enerji Hayvan Dışkısından Enerji Üretimi

Piroliz ile Hayvan Dışkısından Enerji Üretimi

Büyükbaş hayvan dışkısından enerji üretiminde ülkemizde yaygın olarak kullanılan anaerobik çürütme reaktörleri yerine tarafımızdan geliştirilmiş piroliz uygulamasıyla, anaerobik çürütmeye kıyasla 1,5 misli enerji üretilmesi mümkün kılınmıştır. Çürütme prosesinde karşılaşılan uzun reaksiyon süresi, devasa ünite boyutları, antibiyotik gibi yabancı madde ihtivalı hammadde ile çalışmada bakterilerin ölmesi ve çevre sorunları yaratan koku emisyonu sorunları piroliz prosesinde bulunmamaktadır.
Tavuk çiftliklerinin baş belası haline gelmiş dışkı ve atık sorunu ise, tarafımızdan bu alan için özel olarak dizayn edilmiş piroliz reaktörleri sayesinde çözülürken, enerji üretimiyle de çiftliklerin enerji ihtiyaçlarının büyük bir kısmı dışkıdan sağlanmaktadır. Sistemden katı ürün olarak çıkan biyokarbon (biochar) da tesise ek bir ekonomi yaratmaktadır. Isıtma ihtiyacının dışkıdan sağlanmasıyla tavukçuluk daha karlı bir sektör haline getirilmektedir. 

 • Bakterisiz
 • Antibiyotik İhtivasında Sorunsuz Çalışma
 • Dışkı ve Artıklarının Tam Bertarafı
 • Yenilikçi Piroliz Sistemi
 • Düşük Enerji Tüketimi
 • Düşük Yerleşim Alanı
 • Kolay İşletme
 • %80’e Varan Enerji Dönüşüm Verimi ile Yüksek Enerji Üretimi
 • Elektrik Üretim İmkanı
 • Biyokarbon (Biochar) Üretimi
 • Katı ve Sıvı Atık Çıkışsız
 • Koku Emisyonsuz
 • Emisyon Sınır Değerleri Altında Baca Gazı Salınımı
 • 1,5-2 Yıl Geri Ödeme Süresi