Enerji Atık Lastik ve Plastiklerden Enerji Üretimi

Piroliz ile Atık Lastik ve Plastiklerden Enerji Üretimi

Atık yönetimi konusunda ciddi sıkıntılar doğuran; geri dönüştürülemez plastikler ve atık araç lastikleri firmamız tarafından geliştirilen piroliz prosesleri neticesinde tamamen çevreci bir şekilde enerjiye dönüştürülmesi ile fabrikaların hem termal, hem de elektrik ihtiyaçları karşılanabilmekte, sıvı ürün çıkışıyla da ciddi bir gelir doğrulmaktadır. Sistemde üretilen ve piroliz yağı olarak adlandırılan sıvı ürün tesis içerisinde ek filtrasyon ve rafinasyon proseslerinden geçirilerek ticari değeri yüksek ve satışı yasal ürün eldesi gerçekleştirilmektedir. 
Sistem enerji ihtiyacını kendi ürettiği sentez gazından karşıladığı için tesisin tek işletme maliyeti hammadde alımı ve personel giderleridir. 
Ünitenin Türkiye’de de son yıllarda kurulmaya başlanan atık lastik bertaraf tesislerine kıyasla üstün özellikleri ise; olarak atmosfere emisyon sınır değerleri üzerinde hiçbir zehirli gaz salınmaması, enerji dönüşüm veriminin yüksek olması ve diğer sistemlerde karşılaşılan patlamalar göz önünde bulundurulduğunda manüel kontrol gerektirmeksizin hiçbir güvenlik riski taşımadığından tamamen emniyetli oluşudur.